Cennik

Godziny sesji dziennych 8:00 – 20:00 (18:00 ostatnia sesja dzienna)
Sesja trwa 2h