fbpx

Regulamin Konkursu „Wygraj Karnet na 5 Sesji w Strefie VIP”

1. Organizator konkursu:
Konkurs jest organizowany przez MUSUBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 9471998965 KRS 0000762241, UL. KPT. PILOTA ŻWIRKI 6, 90-450 ŁÓDŹ. Konkurs odbywa się we współpracy z komorą normobaryczną „Normobaric Łódź”.

2. Termin konkursu:
Konkurs trwa od 12 grudnia 2023 roku do 29 grudnia 2023 roku, zakończenie konkursu o godzinie 22:00.

3. Platformy konkursowe:
Konkurs odbywa się na platformach społecznościowych Facebook oraz Instagram.

4. Nagroda:
Nagrodą w konkursie jest karnet na 5 sesji w strefie VIP komory normobarycznej „Normobaric Łódź”.

5. Zasady uczestnictwa:
Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi spełnić następujące warunki:
– Polubić oficjalny post konkursowy na Facebooku lub Instagramie.
– Udostępnić post konkursowy na swoim profilu publicznym na Facebooku lub Instagramie.
– Napisać kreatywny komentarz pod postem, w którym opisze, dlaczego i z kim chciałby skorzystać z komory normobarycznej.

6. Wybór zwycięzcy:
Zwycięzca konkursu zostanie wybrany na podstawie liczby polubień pod swoim komentarzem. Osoba, której komentarz otrzyma najwięcej polubień, zostanie uznana za zwycięzcę.

7. Ogłoszenie wyników:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do godziny 12:00 dnia 30 grudnia 2023 roku na fanpage’u komory normobarycznej „Normobaric Łódź” na Facebooku.

8. Warunki dodatkowe:
– Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani nie jest w żaden sposób powiązany z Facebookiem ani Instagramem.
– Uczestnik musi być pełnoletni i posiadać prawo do korzystania z usług komory normobarycznej.

9. Dane osobowe:
Uczestnicy konkursu zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu.

10. Zmiana regulaminu:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w każdym czasie, informując o tym uczestników na swoich platformach społecznościowych.

11. Reklamacje:
Wszelkie reklamacje i pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail organizatora: recepcja@normobaric.pl.

12. Postanowienia końcowe:
– Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników łamiących regulamin konkursu.
– Nagroda nie podlega wymianie na inne usługi ani na równowartość pieniężną.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu!